1. REGLAMENT

1.1 El reglament d'aquesta competició es basa en el reglament oficial de curses per muntanya de la FEDME i de la ISF, així com el reglament FEDC per la Copa d'Espanya de Curses per Muntanya per a Cecs . Tot allò no contemplat en els següents punts pot regir-se per aquest reglament. L’organització podrà modificar el present reglament en qualsevol moment, si ho considerà oportú, donant-li la adequada difusió.

La distància aproximada és de 42 Km, amb un desnivell acumulat de 5100 metres ( 2550 positius i 2550 negatius ) . Per la categoria junior i cadet, el recorregut serà de 14 kms y 600 m+.

Així mateix, es celebrarà per primera vegada la MABO 21K, amb un reocrregut de 21 km i un desnivell de 1228+. La prova estarà oberta a tot tipus de participants majors de 18 anys, siguen federats o no.

1.2 La "Marató de Muntanya de Borriol", serà la segona proba del Gran Premio Buff Scott-Copa de España de Carreras por Montaña FEDME, a més de formar part de la Copa d'Espanya de Curses per Muntanya per a Cecs.

1.3 Per completar l'itinerari s'estableix un temps màxim de 9 hores per la MABO i de 4h 30' per la MABO 21K. A més, s'estableixen els següents controls de pas , tot aquell que arribe amb un temps superior serà desqualificat :

Punt Control Temps Màxim
La Pedra (km 6.5) 1h 45m
Les Antenes (km 16.1) 3h 30m
La Pobla (km 23) 4h 20m
Coll de la Mola (km 26.5) 5h 25m
El Collado (km 29.5) 6h 40m
Tarongers (km 33.5) 7h
Raca (km 35.5) 7h 55m
Camí Llobera (km 38) 8h 25m
Meta ( km 42) 9h

 

1.4 Hi haurà un mínim d’11 avituallaments (5 d’ells sòlids ) més un avituallament final a l'arribada. Per la MABO 21K hi hauran 4 avituallaments (2 d'ells sòlids) més un avituallament final a l'arribada.

Només estarà permès rebre ajuda externa als llocs d’avituallament, a les zones específicament senyalitzades e indicades per aquesta tasca (llevat en cas d’accident o emergència), sent penalitzat el participant que la rebi fora dels llocs establerts. S’entén per ajuda externa l’avituallament i també l’acompanyament per part de persones que no participen a la proba.

1.5 L'itinerari estarà senyalitzat amb cinta plàstica .

1.6 És una prova de gran fons per muntanya , pel que recomanem una bona forma física, ja que se superen desnivells considerables i la prova transcorre per terreny molt tècnic .

L’organització recomana una bona planificació del material de la cursa en funció de les capacitats del corredor/a, la previsió meteorològica, l’estimació dels temps de cursa i altres variables que puguen condicionar la seguretat del corredor/a.

Cada participant ha de ser plenament conscient de la llargada, duresa i dificultat de la proba, que pot desenvolupar-se amb condicions meteorològiques adverses de calor, pluja o vent. Per tant, deu preveure que la seua vestimenta, calçat i condicions físiques siguen les adequades per realitzar la proba.

1.7 El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova , si bé l'organització es reserva el dret de suspendre o modificar el recorregut si ho considera oportú . Si es dóna aquesta possibilitat no es tornarien els diners de la inscripció .

1.8 Si un participant abandona la prova durant el transcurs de la mateixa , haurà d'avisar al control més proper o als components de l'escombra .

1.9 Serà motiu de penalització o desqualificació tots aquells punt contemplats al reglament FEDME o FEDC.

1.10 L'organització limita a 450 la quantitat de participants per motius de seguretat. El número de participants permesos en la MABO 21K serà de 200. per les categories Junior/Cadet i per la Copa d'Espanya de Curses per Muntanya per a cecs no existirà límit de participació.

1.11 Els trams de recorregut que transcorren per carreteres o carrers de poblacions, no estaran tallats al transit, devent atendre’s els participants a les normes generals de Trànsit, o a les indicacions de l’organització. Serà obligatori crear les carreteres pels passos de vianants o llocs habilitats per l’ocasió, degudament senyalitzats.

2. INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT

2.1 Tot i que la prova està limitada a 450 participants (mes un 10 % addicional) . L’organització es reserva 75 places per a compromisos de la Copa d’Espanya. Aquesta podrà posar posteriorment alguna de les places a disponibilitat dels corredors , sempre que no s'hagen cobert . La inscripció està limitada a majors de 18 anys, excepte en les categories de promoció de la Copa d'Espanya FEDME.

Tots els participants que hagen finalitzat almenys 7 edicions de la MABO, així com els que estiguen en possessió d’una marca inferior a 5 hores, en les últimes 3 edicions, tindran dret a inscripció preferent. L’organització publicarà un llistat amb les persones amb inscripció preferent. Esta inscripció serà personal i intransferible, i només valida per als dies indicats als períodes d’inscripció.

Un cop esgotades les places, es tancaran les inscripcions. No s’obrirà cap llista d’espera, ja que al acceptar un 10% addicional d’inscrits, les baixes que puguen eixir no se cobriran, sempre i quan no se baixe de 450 participants. Si arribat el cas, es baixés de 450 participants, les inscripcions restants s’oferirien mitjançant la nostra web i xarxes socials pel sistema de sorteig.

2.2 El preu de la inscripció és de 42 euros per la marató, i de 15 euros per les categories Junior i Cadet. Tot aquell participant que no estigue en possessió de la llicencia FEDME, tindrà un recàrrec de 5 euros en la inscripció a la marató, i 3 euros a la cursa de Juniors i Cadets. El preu per la MABO 21K serà de 16 euros per tots els participants.

El fet de formalitzar la inscripció, implica l’acceptació del present reglament, així com del reglament FEDME de curses per muntanya.

Els socis del Club Muntanyer la Pedrera tindran un descompte de 3 euros . Aquests 3 euros es retornaran en el moment de recollir el dorsal, acreditant la condició de soci.

2.3 Sols es podrà realitzar la inscripció a la web www.maratoborriol.org, mitjançant el portal de mychip.es . 2.4 S’estableixen els següents períodes d’inscripció:

PERIODE INSCRIPCIÓ
Del 15 de desembre al 30 de desembre Seleccions Autonòmiques
Del 2 de gener al 7 de gener Participants amb inscripció preferent
Del 8 de gener al 6 de febrer Participants amb llicència FEDME
Del 7 de febrer al 7 de març Inscripció lliure

*L’Organització revisarà totes les inscripcions, un cop tancat el termini per federats. Tota inscripció detectada d’un participant no federat serà donada de baixa sense dret a reembossament per part del titular.

2.5 Si es pateix alguna malaltia que considera que deu conèixer l'organització, en cas d'accident o atenció mèdica, s'ha de fer saber al moment de la inscripció en l'apartat d'observacions (Al·lèrgies i Celíacs inclosos). En cas de tenir prescrit algun medicament, el participant haurà de portar-lo a sobre durant tota la cursa.

Es recomana NO automedicar-se si no és sota prescripció mèdica. Els serveis sanitaris no es faran responsables dels possibles efectes adversos o secundaris.

2.6 Política de devolució de l’import de la inscripció en cas de baixa.

PERIODE PERCENTATGE
Del 2 de gener al 1 de març 100% de la inscripció
Del 2 de març al 24 de març 100% de la inscripció, amb justificant
Del 25 de març al 2 d'abril No hi ha devolució

*Als percentatges indicats, hi haurà que restar-li l’import de despeses de gestió de mychip.es, per l’alta i baixa del participant (5 euros aprox).

2.7 La inscripció dóna dret a:

 • Els 11 avituallaments més el situat a l'arribada.
 • Bossa del corredor i sorteig de regals.
 • Assistència sanitària durant el transcurs i al finalitzar la prova.
 • Transport dels participants que abandonen fins a l'arribada.
 • Servei de massatge i dutxes.

3. ENTREGA DE DORSALS

3.1 El lliurament de dorsals es realitzarà el dissabte 1 d'abril de 2017, des de les 17 fins a les 21h a la IV EXPO - MABO , que estarà situada a la "Plaça de la font" . No s'entregaran dorsals el dia de la prova, encara que s'autoritza a que una persona pugue recollir dorsals d'altres participants el dissabte 21 , sempre que presenten una el email de confirmació o fotocòpia del DNI i l’original de la llicència federativa, en cas de participants federats.

3.2 Per recollir el dorsal serà OBLIGATORI dipositar la tarja federativa, acompanyada del DNI, passaport, o document equivalent per estrangers, així com fer entrega del document de consentiment informat. Un cop tancada la inscripció per federats, es comprovarà que tots els inscrits en aquest termini estiguin en possessió de la llicència. En cas d’aparèixer algun inscrit que no estigue en possessió de la mateixa, s’anul·larà la inscripció sense dret al retorn de l’import de la mateixa.

No és permès cap canvi, cessió de dorsal o de chip. Aquesta circumstància, de produir-se, seria causa de desqualificació i veto per futures edicions.

3.3 Durant la vesprada del 1 d'abril i en el transcurs de la IV EXPO-MABO , es podran visitar diferents "stands" relacionats amb el món del Trail Running . Així mateix , es podrà visitar una exposició de fotografia o presenciar la IV edició de la "Petit MABO" (curses per a xiquets/es) . En cas de males condicions meteorològiques , l'EXPO-MABO es podrà realitzar en el poliesportiu municipal.

4. EIXIDA I ARRIBADA

4.1 L’eixida serà el diumenge 2 d'abril de 2017 a les 7:15 h des de la " Plaça de la Font" de Borriol . A les 6:40 h s'obrirà el control d’eixida i de dorsals que hauran de passar tots els participants . Tot aquell que no passe el control d’eixida abans d'aquesta hora serà desqualificat.

A les 8:00 es donarà l'eixida per la MABO 21K, a les 8:45 per les categories Junior/Cadet. Per finalitzar, a les 9:00 es donarà l'eixida de la Copa d'Espanya de Curses per Muntanya per a Cecs.

4.2 L'arribada estarà situada a la " Plaça de la Font " . En cas de males condicions meteorològiques , l'arribada pot ser ubicada al poliesportiu municipal.

5. CATEGORIES

5.1 S'estableixen les següents categories per la Copa d’Espanya, atenent el reglament FEDME:

CATEGORIA MASCULINA CATEGORIA FEMENINA
Sènior (a partir de 21 anys) Sènior (a partir de 21 anys)
Cadet (entre 15 i 17 anys) Cadet (entre 15 i 17 anys)
Junior (entre 18 i 20 anys) Junior (entre 18 i 20 anys)
SUBCATEGORIA MASCULINA SUBCATEGORIA FEMENINA
Promesa (entre els 21 i 23 anys) Promesa (entre els 21 i 23 anys)
Veterà A (entre els 40 i els 50 anys) Veterana A (entre els 40 i els 50 anys)
Veterà B (a partir de 51 anys) Veterana B (a partir de 51 anys)

*L’edat a tenir en compte per les categories, serà la que el participant tingue a dia 31 de desembre de 2017.

Fora dels premis de la Copa d’Espanya, s’estableixen les següents categories:

 • Absolut Masculí*
 • Absolut Femení*
 • Local Masculí
 • Local Femení
 • Equips-Seleccions Autonòmiques (Mínim 4 components)

*Nomès en el cas que els integrants d’aquest podi no puntuen per la Copa d’Espanya.

 

5.2 S'estableixen les següents categories per la MABO 21K:

CATEGORIA MASCULINA CATEGORIA FEMENINA
Absoluta Absoluta
SUBCATEGORIA MASCULINA SUBCATEGORIA FEMENINA
Veterà A (entre els 40 i els 50 anys) Veterana A (entre els 40 i els 50 anys)
Veterà B (a partir de 51 anys) Veterana B (a partir de 51 anys)
Local Local

*L’edat a tenir en compte per les categories, serà la que el participant tingue a dia 31 de desembre de 2017.

5.3 Les categories de la Copa d'Espanya de Curses per Muntanya per a Cecs es regiran pel reglament de la FEDC.

5.4 Les categories pel Skyrunning National Championship es regiran pel reglament de la ISF.

6. PREMIS

6.1 S'estableixen uns premis en metàl·lic per als tres primers classificats de la categoria Sènior masculina i femenina.

 • 1r Classificat : 250 euros
 • 2n Classificat : 150 euros
 • 3r Classificat : 100 euros

6.2 Així mateix , s'estableix un premi en metàl·lic al rècord de la prova de 250 euros , per al primer participant masculí i femení que rebaixe els actuals rècords:

 • Iván Ortiz: 3h 56m 57s (any 2013)
 • Gemma Arenas: 4h 38m 21s (any 2016)

6.3 Si la prova s’ha d’interrompre i suspendre en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció, o en defecte d’aquest, a l’últim punt de control realitzat.

6.4 El lliurament de trofeus serà a les 14:30.

7. DRETS D'IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

7.1 El participant accepta que les imatges i reproduccions que es generen d'aquest esdeveniment esportiu , podran ser utilitzades per l'organització , per a la projecció de l'esdeveniment , i mai pel perjudici de les persones ni dels drets fonamentals de les mateixes

7.2 D'acord amb allò establert a la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, totes les dades dels participants recollides al formulari d'inscripció seran incloses a un fitxer privat propietat del Club Muntanyer la Pedrera, qui els cedirà a la FEDME amb finalitat exclusiva de gestió de la prova i promoció del circuit. Tots els interessats podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant email a maratoborriol@gmail.com.

8. SUPERVIVENTS

8.1 L'organització reconeix la categoria de "Supervivents" , als 7 participants que han aconseguit finalitzar les 9 edicions de la " Marató de Muntanya de Borriol " , i que són els següents:

 • 1. FRANCISCO JOSÉ DE PACO LÓPEZ
 • 2. CARLOS POZO TORRECILLA
 • 3. ANGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 • 4. V. ALEXIS ESPIN RAMOS
 • 5. OSVALDO REDONDO RUBERT
 • 6. OLIVIETT ARAYA ALPITZAR

 

Descarregar reglament PDF

Descarregar reglament FEDME2015 PDF

Descarregar reglament ISF PDF